2012-12-03
Kursy nurkowania dla przyszłych zawodowców - myślisz o pracy w straży pożarnej , wojsku lub policji ? Zapraszamy na kursy nurkowania.
Jeśli poważnie myślisz o pracy w Państwowej Straży Pożarnej a może w Policji, to zapisz się na kurs nurkowania już teraz

Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom już na stracie otrzymasz dodatkowe punkty, starając się o wymarzoną pracę.

 

Szkolimy w federacji PADI oraz CMAS


Filozofia PADI " Zacznij nurkowanie już dzisiaj! " oferuje możliwość rozpoczęcia nurkowania ... natychmiast! Kiedy wykonasz pierwszy oddech pod wodą, otworzysz przed sobą drzwi do nowej przygody, hobby i formy spędzania wolnego czasu. Będziesz miał okazję odbycia w bezpiecznych warunkach basenowych swojego pierwszego nurkowania

Kurs nurkowania Open Water Diver PADI jest najpopularniejszym i najbardziej uznanym kursem dla początkujących nurków na świecie. Program tego kursu umożliwia opanowanie podstawowych umiejętności nurkowych, a po jego ukończeniu otrzymasz uznawany na całym świecie wydany przez PADI certyfikat Open Water Diver uprawniający do samodzielnego nurkowania do głębokości 18 metrów. 

Kurs nurkowania, w systemie PADI, pozwoli Ci zapoznać się ze sprzętem nurkowym, jego obsługą oraz umożliwi w prosty, efektywny i bezpieczny sposób nauczenia się oraz doskonalenia podstawowych umiejętności nurkowania. Założeniem kursu jest nie tylko nauka nurkowania, ale także sprawienie przyjemności jego uczestnikom, którzy w prosty sposób mogą zdobyć odpowiednią wiedzę.  Osoby uczestniczące w zajęciach powinny spełniać podstawowe wymagania stawiane nurkom. Są one do spełnienia przez każdego zdrowego człowieka. Zasadniczym kryterium jest ogólna sprawność fizyczn.

Wymagania wstępne na kurs Open Water Diver PADI:


Minimalny wiek:15 lat oraz 12 lat dla Junior OWD. 
Umiejętność pływania w stopniu umożliwiającym przepłynięcie 200m bez płetw lub 300m w płetwach. Styl pływaki dowolny lub bezstylowo. Należy również wykazać się umiejętnością "leżenia na wodzie" przez czas 10minut.

 

 

Przebieg kursu Open Water Diver PADI:

Kurs składa się z trzech części obejmujących:

  1. Pięć modułów teoretycznych (podręcznik, testy, video i wykład) około 10h
  2. Pięć nurkowań na basenie w całym sprzęcie, gdzie nauczysz się podstawowych umiejętności (5 spotkań po około 3-4h lub 3 spotkania po około 5h)
  3. Cztery nurkowania na wodach otwartych (dwa dni po około 7h - przeważnie jeden weekend).

Zajęcia teoretyczne pozwolą Ci zapoznać się z podstawami niezbędnej wiedzy do bezpiecznego przebywania pod wodą. Pełen sukces osiągniesz jednak wtedy gdy będziesz aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Ćwiczenia praktyczne odbywają się zazwyczaj na pływalni, jednak w niektórych wypadkach możliwe jest wykonanie ich, w pewnym zakresie, również na wodach otwartych (wszędzie tam, gdzie warunki akwenu odpowiadają warunkom zastanym na basenie). Zajęcia te umożliwią sprawdzenie w praktyce wiedzy teoretycznej podawanej na wykładzie, będąc jednocześnie sprawdzianem podstawowych umiejętności nurkowych.

Trening na wodach otwartych służy doskonaleniu wiedzy praktycznej w typowych sytuacjach, zdarzających się pod wodą. Pozwala on ocenić zdobyte umiejętności. Struktura kursu umożliwia dopasowanie go do indywidualnych umiejętności uczestnika i wyjście naprzeciw Twoim oczekiwaniom. Podczas nurkowań treningowych w akwenach otwartych będziesz mógł poznać warunki nurkowania oraz środowisko podwodne okolicznych wód, w których będziesz nurkować po zakończeniu kursu.

Planowane jest Twoje uczestnictwo w czterech nurkowaniach z automatem oddechowym oraz w jednym ze sprzętem ABC (zależnie od potrzeb określanych przez instruktora). W czasie trwania kursu otrzymasz wszelką pomoc od instruktora prowadzącego zajęcia, żebyś mógł w pełni zrozumieć omawianą problematykę. Pamiętaj, że Twój opiekun jest profesjonalnie wykształconym instruktorem, który w każdej chwili służy pomocą i radą. Powinieneś więc stawiać jak najwięcej pytań, otrzymując w zamian osobiste zaangażowanie z jego strony. Celem instruktora jest pomoc w wypełnieniu zadań stojących przed Tobą w czasie trwania kursu.

Dodatkowo podczas kursu  zapoznasz się z elementami  poszukiwania i wydobywania


  Pakiet kursów adresowany dla wszystkicgh chcących zwiazać sie z nurkowaniem zawodowo.


Po ukończeniu kursu otrzymasz międzynarodowy certyfikat, który pozwoli Ci nurkowac w każdym zakątku Świata.

Certyfikat jest dla Ciebie mozliwością otrzymania dodatkowych punktów, które mogą zadecydować o wymarzonej pracy