A
A
A
Kurs nurkowania technicznego - Tec45 TecRec

 Kolejnym etapem jest kurs Tec 45, ukierunkowany na zwiększenie doświadczenia i precyzję umiejętności. Kurs uczy korzystać ze standardowego sprzętu TEC (skrzydło i twinset oraz butli stage). Na kursie nurkujemy poniżej granicy nurkowania rekreacyjnego, na 45 m i wykonujemy pełną, przyspieszoną dekompresję. Kursu składa się z 4 nurkowań w konfiguracji technicznej.

 

Zakres wiedzy:

 • przeprowadzenie poprawnej zmiany gazów
 • wykonanie zaawansowanego nurkowania bez dekompresji
 • wykonanie zaawansowanego nurkowania do 45 m na powietrzu bez ograniczeń w czasie dekompresji oraz użycia 1 butli z gazem dekompresyjnym (stage) do 100% tlenu

Wymagania wstępne:

wiek-18 lat, Tec 40 lub ekwiwalent + Rescue lub równoważne + 50 nurkowań w tym 12 na nitroksie głębiej niż 18 metrów i 6 (na powietrzu lub nitroksie) głębiej niż 30 metrów, zaświadczenie lekarskie, dodatkowe ubezpieczenie nurkowe (np. DAN)

 

Uprawnienia: 

Nurkowanie do 45 metrów z nielimitowaną dekompresją z wykorzystaniem jednego gazu dekompresyjnego do 100% tlenu. Możłiwość kontynuacji edukacji na TEC 50

1 nurkowanie: 2,4 - 10 metrów
2 nurkowanie: 12 - 18 metrów
3 nurkowanie: 18 - 30 metrów
4 nurkowanie: 27 - 45 metrów

 

Wymagania sprzętowe:

 • Zestaw dwubutlowy (minimum 2x12 l) z manifoldem separującym
 • Automat podstawowy (I i II stopień, waż 2 m)
 • Automat zapasowy (I i II stopień, wąż standardowej długości, manometr)
 • Płyta z uprzężą
 • Urządzenie wypornościowe z zapasowym źródłem pływalności (suchy skafander + pojedynczy worek BCD lub mokry skafander + podwójny worek BCD)
 • Jedna butla stage (7-12 litrów) - czystość tlenowa.
 • Dwa automaty (I i II stopień, manometr, czystość tlenowa)
 • Kołowrotek i worek wypornościowy (zalecany kolor jaskrawożółty) lub boja nurkowa typu DSMB. Odpowiednia boja ma wystarczającą wyporność, żeby pomóc nurkowi w ustabilizowaniu pozycji podczas dekompresji w dryfcie i nie ma tendencji do utraty powietrza jeśli jest wypuszczona z pod wody.
 • Dwa wielogazowe komputery nurkowe do nurkowań na wzbogaconym powietrzu lub jeden komputer wielogazowy i jeden zapasowy komputer bez opcji zmiany gazów z tabelami, albo jeden komputer bez opcji zmiany gazów do nurkowania na wzbogaconym powietrzu i zapasowy czasomierz, głębokościomierz i tabele nurkowe.
 • Nadmuchiwana powierzchniowa boja sygnalizacyjna, gwizdek i/lub inne wizualne lub dźwiękowe powierzchniowe urządzenia sygnalizacyjne. Boja nurkowa (typu DSMB) może być traktowana również jako powierzchniowa boja sygnalizacyjna.
 • Kołowrotek z 50m link
 • Zapasowa maska (zalecana)
 • Tabliczki 2 szt (jedna na rękę, druga standardowa)
 • Kompas,
 • Narzędzia tnące 2 szt

Powyższy sprzęt można zarezerwować i wypożyczyć w Bazie wg cennika.