A
A
A
Kurs nurkowania technicznego - Tec50 TecRec

Tec50 to pełne uprawnienia dawnego Tec Deep. Nurek po tym kursie będzie prezentował wysoki poziom kompetencji i umiejętności do wykonywania nurkowań technicznych. Uprawnienia te dają możliwość wykonywania nurkowań dekompresyjnych do 50 metrów z przyspieszoną dekompresją na nitroxie do 100% O2. Ideą kursu jest zbudowanie podstaw dla długich nurkowań z akcelerowaną dekompresją oraz przygotowanie do głębokich nurkowań trimixowych. Kurs składa się z 4 nurkowań technicznych.

 

Wymagania wstępne:

wiek – 18 lat, Tec 45 lub ekwiwalent + Rescue lub równoważne + 100 nurkowań w tym 20 na nitroksie głębiej niż 18 metrów i 15 (na powietrzu lub nitroksie) głębiej niż 30 metrów, zaświadczenie lekarskie, dodatkowe ubezpieczenie nurkowe (np. DAN)

 

Zakres wiedzy:

 Wykonanie zaawansowanych nurkowań do 50 metrów na powietrzu bez ograniczeń w czasie dekompresji oraz użycia dowolnej ilości butli z gazem dekompresyjnym (stage) do 100% tlenu.

 

Uprawnienia:

 Nurkowanie do 50 metrów z nielimitowaną dekompresją. Możliwość kontynuacji edukacji na kursie TEC TRIMIX 65.

1 nurkowanie: 2,4 - 10 metrów
2 nurkowanie: 12 - 24 metrów
3 nurkowanie: 30 - 50 metrów
4 nurkowanie: 40 - 50 metrów

 

Wymagania sprzętowe:

 • Zestaw dwubutlowy (minimum 2x12 l) z manifoldem separującym
 • Automat podstawowy (I i II stopień, waż 2 m)
 • Automat zapasowy (I i II stopień, wąż standardowej długości, manometr)
 • Płyta z uprzężą
 • Urządzenie wypornościowe z zapasowym źródłem pływalności (suchy skafander + pojedynczy worek BCD lub mokry skafander + podwójny worek BCD)
 • Dwie butle stage (7-12 litrów) - czystość tlenowa.
 • Dwa automaty (I i II stopień, manometr, czystość tlenowa)
 • Kołowrotek i worek wypornościowy (zalecany kolor jaskrawożółty) lub boja nurkowa typu DSMB. Odpowiednia boja ma wystarczającą wyporność, żeby pomóc nurkowi w ustabilizowaniu pozycji podczas dekompresji w dryfcie i nie ma tendencji do utraty powietrza jeśli jest wypuszczona z pod wody.
 • Dwa wielogazowe komputery nurkowe do nurkowań na wzbogaconym powietrzu lub jeden komputer wielogazowy i jeden zapasowy komputer bez opcji zmiany gazów z tabelami, albo jeden komputer bez opcji zmiany gazów do nurkowania na wzbogaconym powietrzu i zapasowy czasomierz, głębokościomierz i tabele nurkowe. •
 • Nadmuchiwana powierzchniowa boja sygnalizacyjna, gwizdek i/lub inne wizualne lub dźwiękowe powierzchniowe urządzenia sygnalizacyjne. Zauważ, że boja nurkowa (typu DSMB) może być traktowana również jako powierzchniowa boja sygnalizacyjna.
 • Kołowrotek z 50m linki
 • Zapasowa maska (opcjonalnie)
 • Tabliczki (jedna na rękę, druga standardowa)
 • Kompas
 • Narzędzia tnące 2 szt
 • Powyższy sprzęt można zarezerwować i wypożyczyć w Bazie wg cennika.