A
A
A
Specjalistyczny kurs nurkowania - PADI WRECK DIVING - nurkowanie wrakowe

Kurs Specjalistyczny PADI Nurkowanie na Wrakach jest bezpiecznym, prowadzonym pod okiem Instruktora wprowadzeniem w ten rodzaj nurkowania.

Cena kursu: 650 zł.

Zamiarem Kursu Specjalistycznego PADI Nurkowanie na Wrakach jest zapoznanie nurków z umiejętnościami, wiedzą, planowaniem, organizowaniem, technikami, problemami, ryzykiem oraz przyjemnością nurkowania na wrakach. Kurs Specjalistyczny PADI Nurkowanie na Wrakach jest bezpiecznym, prowadzonym pod okiem Instruktora wprowadzeniem w ten rodzaj nurkowania. Podczas treningu zwraca się uwagę zarówno na przyjemność, jak i bezpieczeństwo nurkowania.

Celami treningu w ramach Kursu Specjalistycznego PADI Nurkowanie na Wrakach są:

1. Zademonstrować praktyczną wiedzę na temat nurkowania na wrakach, włączając w to rozpoznawanie oraz zapobieganie potencjalnym zagrożeniom oraz umiejętność takiego planowania nurkowania na wrakach, aby było one przyjemnością.
2. Wyjaśnić historyczne znaczenie wraków oraz znać problemy społeczne i prawne związane z tą wartością wraków. Powinien także być w stanie opisać uwarunkowania, czy raczej skutki nurkowania na wrakach, w tym pozytywne i negatywne skutki wydobywania przedmiotów z zatopionych wraków.
3. Planować, oraz organizować bezpieczne nurkowana na wrakach, w warunkach lepszych lub podobnych, w jakich został przeprowadzony kurs oraz na głębokościach dozwolonych przez jego uprawnienia.
4. Rozpoznać ryzyko związane z nurkowaniem na wrakach oraz zademonstrować techniki oraz procedury, które zmniejszają możliwość wystąpienia takiego ryzyka.
5. Poruszane się za pomocą kołowrotka oraz użycie boi Deco na różne sposoby.

Kurs prowadzony jest na wrakach zatoki, zawiera on min. 4 nurkowania.

Wymagania:

1. Ukończone 15lat.
2. Posiadanie certyfikatu Advanced Open Water Diver lub równoważnego.
3. sprzęt: kołowrotek, boja deco ze szpulką, min. jeden przyrząd do cięcia.
4. Koszt 650zł plus koszty związane z wypłynięciem na wrak.

 Jeśli nie znajdziesz terminu kursu w kalendarzu napisz do nas maila. Postaramy się zorganizować kurs w wybranym przez ciebie terminie.